Aanmelding

De aanmelding gebeurt liefst via het contactformulier op de pagina van 'contact'. U kan ook een e-mail sturen naar info@praktijkdemast.be. In de mail mag u kort omschrijven waarmee u / uw kind hulp wenst en wat uw contactgegevens zijn, gelieve steeds uw telefoonnummer te noteren. We nemen zo snel mogelijk contact op. Indien u vooraf graag telefonisch afstemd kan dit uiteraard. Weet dat wij doorgaans niet gemakkelijk telefonisch te bereiken zijn. Gelieve een bericht of mail te sturen met de vraag om terug contact op te nemen. De aanmelding kan zowel op eigen initiatief gebeuren als na doorverwijzing van een huisarts, school of CLB.


Eerste afspraak, waar moet ik zijn?

Heb je een afspraak met Laura Gypen, dan word je in de Oude Galgenstraat 33 verwacht. Je belt aan op het uur van je afspraak aan aan de voordeur, de therapeut zal de deur opendoen.

Heb je een afspraak met Ann, Lara, Johanna, Esra, Greet, Johan, Lorraine, Inne, Thera, Laurien, Lies, Marjan, Emilie, Dana of Leila dan word je in de Streepstraat 20 verwacht. Er is een automatische deur, deze kan je zacht openduwen en in de wachtzaal kan je wachten tot je therapeut je komt ophalen. De bel werkt niet (om geen sessies te storen). Beide praktijken zijn gelegen in Kapellen en bereikbaar met het openbaar vervoer. Beide praktijken hebben een eigen parking.

 

Hoe verloopt het eerste gesprek?

De intake is een eerste kennismakingsgesprek (met de ouder(s)). Het doel van dit eerste gesprek is elkaar beter leren kennen, alsook een algemeen beeld te schetsen van de klachten en positieve kenmerken van het kind, de jongere of jongvolwassene en het gezin. De verwachtingen worden bevraagd en er wordt informatie gegeven over het verdere verloop van de begeleiding. 

 

Onderzoek en diagnostiek

In sommige gevallen is een intake niet voldoende om een duidelijk beeld te krijgen van de klachten. In dit geval kan een diagnostisch onderzoek opgestart worden. Mits toestemming van de ouders (en/of jongere) wordt er contact genomen met eventueel belangrijke derden (doorverwijzer, school, ...).


Therapie

Afhankelijk van het therapieplan, de aard van de klachten en de leeftijd van het kind, kan één van volgende therapiemogelijkheden aangeboden worden: individuele therapie, speltherapie, ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding, vaardigheidstraining en/of studiebegeleiding of een groepstraining. De frequentie en duur van de therapie wordt onderling besproken. In het geval van een begeleiding van een kind wordt er tijdens de therapeutische behandeling regelmatig een feedbackmoment voorzien met de ouders. De therapie wordt steeds gradueel afgebouwd totdat het kind en de ouders alleen verder kunnen met de handvaten en informatie. 


Therapie bij eetstoornissen

Binnen de praktijk werken verschillende gespecialiseerde psychologen met cliënten met eetstoornissen (anorexia, orthorexia, boulimia, arfid). Bij een behandeling van een eetstoornis worden steeds zowel de ouders als het kind betrokken, soms worden er ook sessies met broers en zussen gehouden. Een eetstoornis beïnvloedt vaak een heel systeem. We werken in de behandeling van een eetstoornis steeds multidisciplinair, dit wil zeggen dat we samenwerken met een kinderarts en een diëtiste gespecialiseerd in eetstoornissen. Heel wat van onze cliënten gaan in voedingsbegeleiding bij Celine Vereeck (www.celinevereeck.be) of Dorien Meeussen (https://dorienmeeusen.be). We bieden voor eetstoornispatiënten zowel een individuele- als multidisciplinaire groepsbehandeling aan.


Groepstrainingen

We bieden binnen de praktijk verschillende groepstrainingen aan.


We hebben een oudertraining voor ouders van jongeren met eetstoornissen (klik hier voor meer informatie) deze training start twee keer per jaar (september en januari). Eerst volgende instapmoment is maandag 30/9/2024. Inschrijven kan best voor 31/8/2024 en kan via volgende link.


Naast de oudertraining bieden we ook een groepstraject aan voor jongeren met een eetstoornis, we hebben twee groepen, een groep van 14-17 jaar en een groep van 18-25 jaar. Voor meer informatie, klik hier. Inschrijven voor deze groep kan doorheen het jaar, via volgende link.


Vanaf januari 2024 starten we nog verschillende andere groepstrainingen, zowel creatieve trainingen rond zelfbeeld en assertiviteit alsook mindfullness trainingen. Deze trainingen worden op zondag gegeven het hele jaar door.  Meer info is te verkrijgen via info@praktijkdemast.be.