Het team

Dr. Laura Gypen

Doctor in de klinische

psychologie

Ann Jacobs

Klinisch psycholoog

Esra Horsten

Klinisch psycholoog

Lara De Winter

Klinisch psycholoog

Johanna Cassiers

Klinisch psycholoog

Marjan Heirweg

Klinisch psycholoog

Lorraine Fortes

Psychologisch consulent

Meer info

Johan De Keyzer

Psychologisch consulent

Oplossingsgerichte therapeut

Greet Dierckx

Integratief therapeut

Inne Voet

Klinisch psycholoog

Lore Boerjan

Ergotherapeut

Klinisch psycholoog i.o.Wie werkt er bij

PRAKTIJK DE MASTPraktijk De Mast is een multidiciplinaire groepspraktijk. Dit wil zeggen dat wij samenwerken met verschillende disciplines om jou of uw kind op de best mogelijke manier te begeleiden.


Wij zijn allen gekwalificeerde hulpverleners gespecialiseerd in het werken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen. We bakenen een doelgroep af van 0 tot 25 jaar. We richten ons bijkomend ook naar ouders die problemen of moelijkheden ervaren met de opvoeding hun kind.

Laura Gypen is doctor in de klinische psychologie, cliëntgericht- experiëntieel therapeut, gecertifieerd psychodiagnosticus en erkend supervisor (i.o.). Ze werkt zowel met kinderen als met jong- volwassenen en is gespecialiseerd in eetstoornissen (Anorexia Nervosa, Boulimia en selectief eten). Ze gaat steeds aan de slag met de cliënt alsook met het gezin. Laura doet als praktijkcoördinator supervisie van de stagiaires psychologie zowel rond individuele begeleiding als rond onderzoeken naar autisme en ADHD bij kinderen en jongeren.


Lara De Winter is master in de klinische psychologie en heeft reeds verschillende opleidingen rond eetstoornissen gevolgd. Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met ARFID, Anorexia, Orthorexia, Boulimia Nervosa en Binge Eating disorder. Lara geeft zowel individuele therapie als groepstherapie aan jongeren met een eetstoornis en hun gezin.


Johanna Cassiers is master in de klinische psychologie en cliënt-gericht therapeut. Ze werkt zowel integratief, client-centered als gedragstherapeutisch. Johanna werkt met kinderen en jongeren die diverse problemen ervaren, zoals emotionele problemen, faalangst, hechtingsproblemen of gedragsproblemen. Daarnaast ondersteunt ze ouders die vragen hebben rond opvoeding of andere aspecten van het ouderschap.


Ann Jacobs is master in de klinische psychologie, psychodiagnosticus en integratieve psychotherapeut. Ze is gespecialiseerd in diagnostiek en biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassen die diverse moeilijkheden ervaren. Ze heeft een affiniteit voor ontwikkelingsproblemen en moeilijkheden op sociaal, emotioneel of gedragsmatig vlak. Ze ondersteunt tevens gezinnen.


Esra Horsten is master in de klinische psychologie en speltherapeut. Esra werkt met kinderen en jongvolwassenen die moeilijkheden ervaren op sociaal emotioneel gebied. Ze werkt individueel met kinderen rond pesten, zelfbeeld en faalangst. Esra doet verder zowel individuele- als gezinsbegeleidngen van kinderen met gedragsmoeilijkheden of problemen binnen de schoolse context. Esra gaat graag aan de slag met gezinnen rond opvoedingsproblemen.  


Inne Voet is master in de klinische psychologie en integratief therapeut i.o. Inne werkt in de praktijk met kinderen en jongvolwassenen met ontwikkelingsproblematieken en gedrags- en emotionele problemen. Inne begeleidt kinderen en gezinnen met opvoedingsproblemen en sociaal emotionele moeilijkheden.


Marjan Heirwegh is master in de klinische psychologie, integratief therapeut i.o. en gespecialiseerd in mindfullness. Marjan werkt in de praktijk met jongeren en jongvolwassenen die moeilijkheden ervaren in relaties, zelfbeeld, omgaan met emoties, identiteit en studiemoeilijkheden. Jongeren die aan zelfverwonding doen of depressieve klachten ervaren worden door Marjan warm ondersteund in hun herstelproces.


Greet Dierckx is integratief therapeut en heeft reeds ruime werkervaring binnen de schoolse context. Greet heeft zich verdiept in ontwikkelingsstoornissen zoals ASS,  AD(H)D en DCD. Ze werkt met kinderen, jongeren en hun ouders die extra ondersteuning nodig hebben thuis en/of op school. Je kan bij Greet terecht bij vragen over sociaal-emotioneel en gedragsmatig vlak, maar ook voor studie- en huiswerkbegeleiding.


Lorraine Fortes is psychologisch consultent met specialisatie Schoolpsychologie en Pedagogie.  Ze ondersteunt kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren met diverse moeilijkheden zoals faalangst, motivatie, negatieve gedachten en zelfvertrouwen. Ze gaat oplossingsgericht aan de slag en probeert samen met jou tot inzichten te komen. Ook ouders zijn welkom bij Lorraine voor opvoedingsondersteuning indien zij vragen hebben rond de opvoeding van hun kind.


Johan de Keyzer is psychologisch consulent en oplossingsgericht therapeut. Naast zijn werk in de praktijk werkt Johan als studentenbegeleider op de Thomas More hogeschool in Antwerpen. Binnen de praktijk werkt Johan met jongeren en jongvolwassenen die vastlopen in hun studieloopbaan of die sociaal emotionele moeilijkheden ervaren. Johan is gespecialiseerd in het actief aan de slag gaan met jongeren met depressieve symptomen en hun gezin.


Lies Jambon is orthopedagoog en integratief psychotherapeute (i.o.). Ze heeft jarenlang ervaring opgedaan bij jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen in een residentiele setting. ASS, ADHD en ODD liggen in haar kennisgebied, als ook problemen bij laagzelfbeeld, angst en automutilatie. Lies maakt in therapie vaak gebruik van voice dialogue technieken.


Thera Hoegen is Integratieve Kindertherapeut. Ze werkt vooral met kinderen uit het basisonderwijs die last ervaren in de omgang met anderen, angstklachten, omgaan met diagnoses en na ingrijpende gebeurtenissen. Samen met het kind werkt ze aan het vergroten van grip op gevoelens, gedachten en gedrag met de Voice Dialogue, de verbeeldingskracht, spel en gesprek. Ze biedt ondersteuning aan ouders en mediation bij conflicten tussen het kind en diens ouders, broers of zussen.


Lore Boerjan is bachelor in de ergotherapie en rond dit jaar haar master in de klinische psychologie af. Ze werkt in de praktijk voornamelijk diagnostisch rond ADHD en ASS. Daarnaast werkt ze therapeutisch met kinderen en jongeren met emotionele moeilijkheden (en hun ouders). Ze werkt steeds onder supervisie van een van de klinische psychologen.


Emilie Gillain en Leila Missaoui zijn bachelors in de psychologie, ze vervolgen momenteel hun specialisatie opleiding tot klinisch psycholoog en werken in de praktijk zowel diagnostisch als therapeutisch met kinderen en jongeren met emotionele moeilijkheden en ontwikkelingsstoornissen. Ze werken steeds onder supervisie van een van de klinische psychologen.


Dana Cools is dietiste gespecialiseerd in eetstoornissen en volgt momenteel haar specialisatiejaar tot klinisch psycholoog. Ze werkt in de praktijk voornamelijk met kinderen en jongeren met eetstoornissen (en hun ouders). Ze werkt steeds onder supervisie van een van de klinische psychologen.

Lies Jambon

Orthopedagoog

Emilie Gillain

Klinisch psycholoog i.o.

Dana Cools

Dietist

Klinisch psycholoog i.o.

Leila Missaoui

Klinisch psycholoog i.o.

Thera Hoegen

Integratieve kindertherapeut