Het team

Dr. Laura Gypen

Klinisch psycholoog

Dr. Julie Molenaers

Kinder- en jeugdpsychiater

Ann Jacobs

Klinisch psycholoog

Esra Horsten

Klinisch psycholoog

Lara De Winter

Klinisch psycholoog

Johanna Cassiers

Klinisch psycholoog

Marjan Heirweg

Klinisch psycholoog

Carolina Oerlemans

Creatief- en systeemtherapeut

Lorraine Fortes

Psychologisch consulent

Meer info

Johan De Keyzer

Psychologisch consulent

Oplossingsgerichte therapeut

Greet Dierckx

Integratief therapeut

Inne Voet

Klinisch psycholoog

Laurien Sillis

Klinisch psycholoog


Laura Gypen is doctor in de klinische psychologie, cliëntgericht- experiëntieel therapeut en gecertifieerd psychodiagnosticus. Ze werkt zowel met kinderen als met jong- volwassenen en is gespecialiseerd in eetstoornissen (Anorexia Nervosa, Boulimia en selectief eten). Ze gaat steeds aan de slag met de cliënt alsook met het gezin. Laura werkt in de praktijk tevens als diagnosticus en doet supervisie van de stagiaires  rond de onderzoeken naar autisme en ADHD bij kinderen en jongeren.


Julie Molenaers is kinder- en jeugdpsychiater en systeemtherapeut. Ze werkt zowel met lagere school kinderen als jongvolwassenen. Dokter Molenaers ondersteunt de praktijk op aanvraag van de psychologen voor medische consults.


Johanna Cassiers is master in de klinische psychologie en cliënt-gericht therapeut. Ze werkt zowel integratief, client-centered als gedragstherapeutisch. Johanna werkt met kinderen en jongeren die diverse problemen ervaren, zoals emotionele problemen, faalangst, hechtingsproblemen of gedragsproblemen. Daarnaast ondersteunt ze ouders die vragen hebben rond opvoeding of andere aspecten van het ouderschap.


Ann Jacobs is master in de klinische psychologie, psychodiagnosticus en integratieve psychotherapeut. Ze is gespecialiseerd in diagnostiek en biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassen die diverse moeilijkheden ervaren. Ze heeft een affiniteit voor ontwikkelingsproblemen en moeilijkheden op sociaal, emotioneel of gedragsmatig vlak. Ze ondersteunt tevens gezinnen. Ann biedt supervisie aan de stagiaires in de praktijk rond diagnostische onderzoeken.  


Esra Horsten is master in de klinische psychologie en speltherapeut. Esra werkt met kindren en jongvolwassenen die moeilijkheden ervaren op sociaal emotioneel gebied. Ze werkt individueel met kinderen rond pesten, zelfbeeld en faalangst. Esra doet verder zowel individuele- als gezinsbegeleidngen van kinderen met gedragsmoeilijkheden of problemen binnen de schoolse context. Esra gaat graag aan de slag met gezinnen rond opvoedingsproblemen.  


Lara De Winter is master in de klinische psychologie en heeft reeds verschillende opleidingen rond eetstoornissen gevolgd. Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met ARFID, Anorexia, Orthorexia, Boulimia Nervosa en Binge Eating disorder. Lara geeft zowel individuele therapie als groepstherapie aan jongeren met een eetstoornis en hun gezin. Naast het werken met eetstoornissen voert Lara ook diagnostisch onderzoek uit naar ADHD en ASS, dit gebeurt vaak in samenwerking met de stagiaires van de praktijk.


Inne Voet is master in de klinische psychologie en integratief therapeut i.o. Inne werkt in de praktijk met kinderen en jongvolwassenen met ontwikkelingsproblematieken en gedrags- en emotionele problemen. Inne begeleidt kinderen en gezinnen met opvoedingsproblemen en sociaal emotionele moeilijkheden.


Marjan Heirwegh is master in de klinische psychologie, integratief therapeut i.o. en gespecialiseerd in mindfullness. Marjan werkt in de praktijk met jongeren en jongvolwassenen die moeilijkheden ervaren in relaties, zelfbeeld, omgaan met emoties, identiteit en studiemoeilijkheden. Jongeren die aan zelfverwonding doen of depressieve klachten ervaren worden door Marjan warm ondersteund in hun herstelproces.


Greet Dierckx is integratief therapeut (i.o.) en heeft reeds ruime werkervaring binnen de schoolse context. Greet heeft zich verdiept in ontwikkelingsstoornissen zoals ASS,  AD(H)D en DCD. Ze werkt met kinderen, jongeren en hun ouders die extra ondersteuning nodig hebben thuis en/of op school. Je kan bij Greet terecht bij vragen over sociaal-emotioneel en gedragsmatig vlak, maar ook voor studie- en huiswerkbegeleiding.


Carolina Oerlemans is creatief en systeemtherapeut en doceert creatieve therapie in het centrum voor avondonderwijs. Op een toegankelijke wijze maakt zij contact met de diepere lagen en dynamieken bij de jongeren en hun gezin. Carolina is telkens opnieuw verwonderd hoe het onderbewustzijnsniveau zich via spel en tekenmethodieken laat ontvouwen en er op een speelse wijze een mooi groeiproces ingezet wordt. Zij werkt ook graag met dans en beweging om op gedragsniveau verandering te initiëren.  


Lorraine Fortes is psychologisch consultent met specialisatie Schoolpsychologie en Pedagogie.  Ze ondersteunt kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren met diverse moeilijkheden zoals faalangst, motivatie,negatieve gedachten en zelfvertrouwen. Ze gaat oplossingsgericht aan de slag en probeert samen met jou tot inzichten te komen. Ook ouders zijn welkom bij Lorraine voor opvoedingsondersteuning indien zij vragen hebben rond de opvoeding van hun kind.


Johan de Keyzer is psychologisch consulent en oplossingsgericht therapeut. Naast zijn werk in de praktijk werkt Johan als studentenbegeleider op de Thomas More hogeschool in Antwerpen. Binnen de praktijk werkt Johan met jongeren en jongvolwassenen die vastlopen in hun studieloopbaan of die sociaal emotionele moeilijkheden ervaren. Johan is gespecialiseerd in het actief aan de slag gaan met jongeren met depressieve symptomen en hun gezin.


Lies Jambon is orthopedagoog en integratief psychotherapeute (i.o.). Ze heeft jarenlang ervaring opgedaan bij jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen in een residentiele setting. ASS, ADHD en ODD liggen in haar kennisgebied, als ook problemen bij laagzelfbeeld, angst en automutilatie. Lies maakt in therapie vaak gebruik van voice dialogue technieken.


Laurien Sillis is kinder- en jongerenpsycholoog en heeft een master in de klinische psychologie. Ze is steeds geïnteresseerd in de persoon achter het gedrag en gaat graag samen met het kind en de ouders op zoek naar de gepaste begeleiding. Dit kan zowel speltherapie als gesprekstherapie inhouden. Laurien werkt graag met jongere kinderen en hun gezin. Naast de praktijk is Laurien ook werkzaam op de ambulante afdeling van de kinder-en jeugdpsychiatrie.


Lies Jambon

Orthopedagoog